ประวัติเด็กเชียรใหญ่

posted on 09 Sep 2010 11:09 by 12ailada

ปิ่นฤทัย  /014

 ชื่อดีมีสกุล

ชื่อ  ปิ่ฤทัย   สกุล   คงพระบาท   ชั้นปีที่ 3  ห้อง1  รหัส 5111113014

ชีวิตของฉัน
     ชีวิตของฉันเป็นชีวิตเรียบง่าย  อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นถึงแม้จะไม่มีเงินทองมากมายแต่เราทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ  เพียงเท่านี้ฉันที่ว่าสำหรับฉันมันเป็นสิ่งที่พิเศาสุดมากกว่า เงินทองนบล้าน
งานอดิเรกของฉัน
อ่านหนังสือนิทาน   ดูโทรทัศน์ชอบพิเศษเรื่อง  บัลลังคนดี
สำหรับดิฉันถาษาไทยคือ
    สำหรับดิฉันภาษาไทย  คือพื้นฐานของความสำเร็จในการเรียนรู้   เพราะถ้าเรารู้หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  อ่านออกเสียงถูกอักขรวิธี  และไม่ทำให้ภาษาวิบัติ  ทำให้ลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังใช้ภาษาได้ถูกต้องด้วย
    เราทุกคนในสังคมไทย  ควรอนุรักษ์ภาไทยให้คงอยู่อย่าให้ค่านิยมสมัยใหม่มาทำลาย  ภาษา  ซึ่งเป็นเอกลักาณ์ประจำชาติไทยได้

 

edit @ 9 Sep 2010 13:04:52 by สัจธรรมชีวิต

Comment

Comment:

Tweet