การอ่านเรียงพยางค์

posted on 09 Sep 2010 11:24 by 12ailada
การอ่านเรียงพยางค์             
คำภาษาบาลีสันสกฤต   พยัญชนะที่มิได้มีสะหรือเครื่องหมายกำกับ   เพื่อแสดงว่าเป็นตัวสะกดหรือควบกล้ำ  จะอ่านออกเสียง  /อะ/  ทุกพยางค์   และเป็นคำที่เรานำมาใช้เป็นอันมาก   ออกเสียงอ่านเรียงพยางค์ตามแบบการอ่านในภาษาเดิม เช่น
         
กทลี                   อ่านว่า     /กะ – ทะ – ลี/
ครุ                                   /คะ – รุ /
ริยา                                 /จะ- ริ-ยา /
ปรโลก                           /ปะ-ระ-โลก/
สมาธิ                            /สะ-มา-ทิ/
กรณี                             /กอ –ระ - นี/
สมถะ                           /สะ – มะ – ถะ/  
หมายเหตุ
คำที่มีอุปสรรค  “ปร”  จะอ่านเป็น /ปะ-ระ/  ทุกตัว  เช่น ปราชิก    ปรามาส   ปรปักษ์  คำบางคำเป็นการประสมระหว่างอักขรวิธีของภาษาเดิมกับอักขรวิธีของภาษาไทยเป็นดังนี้
 ๑. อ่านต้นพยางค์แบบเดิม  ท้ายพยางค์แบบไทย   เช่น
ทวาร                     อ่านว่า      /ทะ-วาน/
สกล                                    /สะ-กน/ 
อมร                                    /อะ-มอน/
นคร                                   /นะ-คอน/
๒.  อ่านต้นพยางค์แบบไทย   ท้ายพยางค์แบบเดิม เช่น  
ทรชน                     อ่านว่า      /ทอ- ระ-ชน/
บดินทร์                               /บอ-ดิน/
บริจาค                                / บอ-ริ-จาก/
บดี                                     /บอ-ดี/
               
๓. คำบางคำนำมาอ่านตามแบบอักษรนำของไทย  เช่น
ปริศนา                     อ่านว่า      /ปริด- สะ-หนา/
สรุป                                        /สะ-หรุป/
สวามี                                     / สะ-หวา-มี/
โศลก                                      /สะ-โหลก/
 

 

 

edit @ 9 Sep 2010 13:01:36 by สัจธรรมชีวิต

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (61.7.189.143|61.7.189.143) on 2015-08-31 21:12

ขอบคุณค่ะ

#1 By .... (103.7.57.18|58.9.73.193) on 2013-01-28 17:41