การอ่านคำสมาส

posted on 09 Sep 2010 11:49 by 12ailada
การอ่านคำสมาส               
คำสมาส เป็นการเชื่อมคำสองตามวิธีการสร้างคำของภาษาบาลีและสันสกฤตเวลาอ่านคำสมาสต้องอ่านออกเสียงสระเนื่องกันระหว่างคำ เช่น
 กิจวัตร                    อ่านว่า  /กิด – จะ –วัด/
 เกตุมาลา                อ่านว่า  /เกด –ตุ –มา – ลา/
กุศลกรรม              อ่านว่า  /กุ – สน – ละ – กำ/
อักษรศาสตร์         อ่านว่า  /อัก – สอน– ระ – สาด/
สัตวแพทย์             อ่านว่า    /สัด –ตะ – วะ - แพด/
ถ้าท้ายพยางค์คำหน้าเป็นตัวควบกล้ำ เช่น ตร จะต้องออกเสียงกล้ำ /ตร/ ด้วย เช่น
เกษตรกร               อ่านว่า  /กะ
เสด ตระ กอน/
เกษตรกรรม         อ่านว่า    /กะ
­-เสด--ตระ-กำ/
บุตรภรรยา            อ่านว่า    /บุด-ตระ-พัน-ยา/
บุตรทาน                อ่านว่า  /บุด/ตระ-ทาน/
คำที่ไม่ใช่สมาสบางคำในภาษาไทย  นิยมอ่านแบบคำอย่างสมาส  เพื่อความไพเราะและความสะดวกในการออกเสียง  เช่น
กรมการ                 อ่านว่า    /กรม-มะ-กาน
ตุ๊กตา                      อ่านว่า   /ต๊ก-กะ-ตา/
ผลไม้                     อ่านว่า    /ผน-ละ-ไม้/
        
คำบางคำเป็นคำสมาส  แต่ไม่อ่านเนื่องคำตามแบบสมาส  อ่านตามความนิยม เช่น
รสนิยม                อ่านว่า  /รด-นิ-ยม/
            
อธิษฐาน              อ่านว่า    /อะ-ทิด-ถาน/
สมัยนิยม               อ่านว่า   /สะ-หมัย-นิ-ยม/
                               

 

 

edit @ 9 Sep 2010 12:07:24 by สัจธรรมชีวิต

Comment

Comment:

Tweet

#3 By ตุ๊กตา (171.5.251.172|171.5.251.172) on 2014-08-05 10:18

sad smile งงโพดด

#2 By (182.53.168.69|182.53.168.69) on 2014-02-22 23:57

tongue question
open-mounthed smile sad smile

#1 By rey (103.7.57.18|182.93.186.106) on 2013-02-05 09:26